Reglementen Happydog Survival,

Aansprakelijkheid:

De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Happy Dogsurvival. De organisatie, de wedstrijdleiding, de keurmeesters (dierenartsen), noch de vrijwilligers van de dogsurvival kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer staat (naast de eigenaar) persoonlijk in voor de deelnemende hond

Verzekering:

Wordt uw hond gedekt door uw WA-verzekering? Als u dit niet weet, kunt u dit in uw polis controleren of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Ook een goed opgevoede hond kan de nodige schade veroorzaken.

Inschrijven:

De inschrijving sluit als het vastgestelde maximum aantal deelnemers is bereikt of als de inschrijftermijn verlopen is. De deelnemer krijgt op de wedstrijddag bij de registratie zijn startnummerkaart. De inschrijving is pas geldig als het gehele inschrijvingsproces is doorlopen en dus ook de betaling is gedaan.

Betaling:

In de webwinkel kun je het inschrijfgeld afrekenen door middel van iDeal of via PayPal.Voor buitenlandse deelnemers is er de optie om door middel van een overschrijving te betalen.

Annuleren:

Bij annulering door de deelnemer zal het inschrijfgeld worden geretourneerd mits de annulering plaatsvindt

uiterlijk twee weken voor aanvang van de wedstrijd.

Er wordt wel € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen de twee weken voor aanvang zal per situatie bekeken worden of het geld wordt terugbetaald.

Het verwerken van een annulering kost ons tijd en geld. Vandaar dat wij hier een bedrag aan vastplakken.

Wanneer wij bij Animal event een wedstr tijd organiseren vallen de annuleringen onder hun voorwaarden.

Zie hiervoor www.animal-event.nl .

Hond onverwachts loops:

Mocht je hond loops worden dan mag je niet meer deelnemen aan de HappyDog Survival.Dit om overlast te beperken met andere honden (reuen).Uiteraard krijg je je inschrijfgeld terug minus €5,00 administratiekosten.

Huisregels wedstrijdterrein:

Tijdens het afleggen van het parcours wordt niet gerookt. Het schoppen, slaan of anderszins mishandelen van de hond is absoluut verboden. Bij dit gedrag zult u onmiddellijk worden verzocht het terrein en de wedstrijd te verlaten.Het dragen van schoenen met spikes of gevaarlijke noppen die de hond zouden kunnen verwonden zijn verboden.Het gebruik van speeltjes en voertjes is onderweg toegestaan, let wel op dat er niet gemorst wordt.Hou je hond uit de buurt bij vreemde honden. Dit om te voorkomen dat er onaangename ongelukjes gebeuren.Er geldt in het gebied waar wij te gast zijn een opruimplicht. Neem tijdens de wedstrijd minimaal 1 poepzakje mee. Niet opruimen kost straftijd.

Verantwoordelijkheden geleiders:

Afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat sommige geleiders in hun fanatisme voorbij gaan aan de belangen van de hond. Wij zullen hier tijdens de wedstrijden extra op gaan letten. Wij geven dit jaar nog striktere instructies aan onze vrijwilligers om dit ter sprake te brengen bij de hondeneigenaren.Het gaat tenslotte om het plezier voor de baas en voor de hond.

Moeilijkheidsgraad hindernissen:

Wij beseffen dat sommige hindernissen wat meer uitdaging en lef vergen dan andere hindernissen. Dit is dan ook het hele idee achter de survival. Mocht je geen vertrouwen hebben in een bepaalde hindernis kan je deze ten alle tijde overslaan. Dit zal dan een ‘gemiste hindernis’ opleveren in het eindklassement. Accepteer dat je hond nog niet aan alles gewend is en kies dan ook voor het welzijn van je hond. De ene hond is de andere niet. De meeste ‘uitdagende’ hindernissen kunnen op een langzamer tempo prima genomen worden.

Verkennen vooraf:

Voorafgaand aan de wedstrijd mag de route verkend worden. De hindernissen mogen dan echter niet gebruikt worden. Inlopen en uitlopen dient buiten het parcours plaats te vinden.

Start en finish:

De wedstrijdleiding bepaalt de startvolgorde en de starttijden. Bij de start dienen zowel hond als deelnemer achter de startlijn te staan. Zorg dat u tijdig bij de start verschijnt. De deelnemer dient op de opgegeven starttijd te vertrekken.Mocht deze toch later van start gaan, dan telt toch de oorspronkelijke starttijd voor de berekening van de totaalscore, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist. Voor het finishen dienen hond en deelnemer beiden de eindstreep te passeren. Voor de wedstrijdadministratie worden bij de finish de startkaarten ingenomen.

Het parcours:

Het parcours varieert afhankelijk van de locatie tussen de 3,5 km. en de 6 km.Het parcours bevat  tussen de 10 en 15 hindernissen voor deelnemer en/of hond. Het parcours mag zowel rennend als wandelend afgelegd worden. De route gaat voornamelijk over onverhard terrein. Een deelnemer is geenszins verplicht een hindernis te doen.Indien de deelnemer er voor kiest de hindernis niet te nemen zal dit een tijdstraf opleveren. De deelnemer zal uiteraard wel het parcours mogen vervolgen.

Hoe win je:

Het snelste team (deelnemer en hond) van een klasse dat foutloos het parcours aflegt, heeft gewonnen. Om foutloos te lopen dienen alle hindernissen op de juiste wijze genomen te worden. Afhankelijk per wedstrijd zullen er prijzen worden uitgereikt aan de eerste drie plekken in Atleten klasse. Om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te houden is het niet mogelijk om in de recreanten klasse te winnen met een gelopen tijd welke gelijkt ligt aan, of sneller is dan, de winnende tijden in de atleten klasse.

De hond:

De honden moeten minstens een jaar oud te zijn om te mogen deelnemen. In verband met besmettingsgevaar moet je hond verplicht ingeënt zijn (de zgn. cocktailenting). Een titerbepaling is ook toegestaan. Hiervan moet echter wel een bewijs van de dierenarts overlegd worden. Entingen tegen kennelhoest en de ziekte van Weil worden sterk aanbevolen, maar zijn niet verplicht. Alle honden kunnen indien mogelijk vooraf gecontroleerd worden door een dierenarts op fitheid en gestel.De organisatie behoud zich het recht om een hond te weigeren als de dierenarts dit aangeeft betreffende de gezondheid van de hond.Buitenlandse deelnemers zijn volgens de Nederlandse wet verplicht hun hond in te enten tegen Rabiës.De honden mogen op de wedstrijddag maar één keer deelnemen voor het klassement. Ze mogen eventueel wel na de Dog Survival nog meedoen met de Kidsrun. De deelnemers en eventuele begeleiders van kinderen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de hond, maar ook voor zijn gedrag zoals agressie en vervuiling. Dit geldt zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd.

Halsbanden/tuigjes:

De deelnemer mag de hond desgewenst aan zich vast maken met bijvoorbeeld een heupgordel.De hond mag alleen aan een tuigje geleid worden. De hond mag tijdens de wedstrijd zowel voor, naast of achter de deelnemer lopen. De hond mag ook trekken aan de lijn. De deelnemer mag zijn hond niet voorttrekken, als de hond achter loopt dient hij te voorkomen dat de lijn strak staat. Om blessures en/of nare ervaringen te voorkomen zijn uitrollijnen, hoofdtuigjesevoerd (zoals o.a. gentle-leaders), wurghalsbanden, electrische banden en halsbanden met haken niet toegestaan. Fysiek geweld ten opzichte van de hond is te allen tijde verboden. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond desgewenst een muilkorf draagt. Let op, het is absoluut niet toegestaan om een hond aan zijn halsband op te tillen.

De geleider:

Door inschrijving verklaart de inschrijver voor zich (en de door hem/haar begeleide minderjarige) dat hij/zij en zijn hond, fit genoeg zijn en geen medische en/of licha­me­lijke bezwaren hebben om deel te nemen aan deze wedstrijd. Mochten zulke bezwaren tijdens deze wedstrijd ontstaan dan zal de deelnemer dit onverwijld aan de wedstrijdleiding melden. De deelnemer vormt samen met zijn hond een team. Geleiders mogen met meerdere honden, om de beurt meedoen. Als dit is aangegeven, wordt rekening gehouden met het indelen van de starttijden, zodat de deelnemer rusttijd heeft voordat hij met de volgende hond van start gaat.

Verloop wedstrijd:

Als eerste gaan de deelnemers van de atletengroep van start. Deze deelnemers zullen de gehele route rennend moeten afleggen en alle hindernissen vlot kunnen nemen met hun hond. Vervolgens gaan de deelnemers van de recreantengroep van start. Deze deelnemers mogen de route ook wandelend afleggen met hun hond en de alle tijd nemen bij de hindernissen. Wel moeten ze andere deelnemers met een hogere startnummers direct voor laten gaan.

Straftijd:

De wedstrijdleiding kan een tijdstraf geven n.a.v. schending van het reglement of andere overtredingen. Bij ernstige overtredingen kan de deelnemer gediskwalificeerd (uitgesloten) worden.De volgende incidenten kunnen straftijd en/of uitsluiting tot gevolg hebben:Onsportief gedrag naar medewerkers van de Dogsurvival of andere deelnemers.Agressief taalgebruikVoort trekken (sleuren) van de hond.Uitvallen van de hond naar mensen of honden.De volgende incidenten hebben directe uitsluiting tot gevolg:Wisselen van hond tijdens de wedstrijd.Dragen van spikes Fysiek geweld t.o.v. de hond,Gebruik van doping door deelnemers en/of hun hond.De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de keurmeesters op het parcours, de wedstrijdleiding en de vrijwilligers. Fotomateriaal, getuigenverklaringen en duidelijke bewijzen (bijtwonden) kunnen in aanmerking genomen worden.

Calamiteiten:

Extreme weersomstandigheden kunnen er voor zorgen dat de route wordt aangepast, de wedstrijd wordt uitgesteld of afgelast. Bij afgelasting door calamiteiten wordt door de wedstrijdleiding voor de ingeschreven deelnemers een nieuwe wedstrijddatum gepland. Er zal dan geen teruggave van het inschrijfgeld plaatsvinden. De organisatie van de Happy Dogsurvival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het afgelasten van een wedstrijd.

De HappyDog Survival:

 

De Happydog Survival is een orgaan welke tot doelstelling hebben,

het organiseren van dogsurvivals.

De organisatie bestaat op dit moment uit 4 vrijwilligers welke staan vermeld op

onze website www.dogsurvival.eu

De gehele organisatie en alle helpende handen tijdens en voor de wedstrijden bestaan

uit enkel vrijwilligers die deze sport een warm hart toedragen.

Dit alles op een Non Profit basis, Alle gelden welke overblijven zullen besteed worden

aan nieuwe hindernissen en materialen welke nodig zijn om zo proffesioneel en veilig

mogelijk de dogsurvivals te kunnen organiseren.

Alle goederen welke gekocht zijn, zijn eigendom van het orgaan HappyDog Survival.

Mocht een vrijwilliger opstappen dan vervallen de in zijn bezit hebbende goederen

terug aan de HappyDog Survival.

Tevens zijn alle soorten van beeldmateriaal zoals foto`s, banners, spandoeken enz.

eigendom van het orgaan HappyDog Survival, mits er schriftelijk wordt gevraagd om

het betreffende beeldmateriaal te vernietigen ivm. de wet Privacy(AVG).

Alleen ten tijde van het stoppen van het orgaan zullen de goederen verdeeld worden

aan de op dat moment aanwezige organisatoren.

Er zijn twee websites welke tot het orgaan behoren;

www.dogsurvival.eu  (de webpagina )

https://shop.thefloaters.eu/product-category/wedstrijden/ (de webshop)

Voor vragen kunt U een mail sturen naar:

info@dogsurvival.eu